Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zapewnienie prelegentów podczas spotkań w ramach przedsięwzięcia pn. "Śląska Akademia Filantropii" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 24-05-2018
12:00
0 0
2. Wykonanie usługi cateringowej oraz wynajęcie sali podczas spotkań w ramach przedsięwzięcia pn. "Śląska Akademia Filantropii" w ramach projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 18-05-2018
14:00
0 0
3. Zapwewnienie prelegentów podczas spotkań w ramach przedsięwzięcia pn. "Śląska Akademia Filantropii" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 18-05-2018
12:00
0 0
4. Przygotowanie materiałów promocyjnych dla uczestników spotkań w ramach przedsięwzięcia pn. "Śląska Akademia Filantropii" w ramach projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 18-05-2018
10:00
0 0
5. Wykonanie usługi cateringowej oraz wynajęcie sali podczas spotkań w ramach przedsięwzięcia pn. "Śląska Akademia Filantropii" w ramach projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 18-05-2018
14:00
0 0
6. Organizacja cyklu 12 warsztatów mających na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wskazanie wzorców zachowań godnych naśladowania (2) 13-04-2018
10:00
0 1
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu części pomieszczeń w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21 oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac remontowych 06-04-2018
13:30
0 0
8. Przygotowanie książki oraz przygotowanie oraz wydruk broszur ją promujących w ramach projektu pn. "Regiolany Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 30-03-2018
11:00
0 0
9. Przygotowanie książki oraz przygotowanie oraz wydruk broszur ją promujących w ramach projektu pn. "Regiolany Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 27-03-2018
10:00
0 0
10. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Franciszkańskiej w Gliwicach (2) 22-03-2018
14:00
0 0