Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Organizacja spotkań biznesowych w ramach partnerstwa "Zielone Pastnerstwo" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 28-06-2018
10:00
0 0
2. Koordynacja i prowadzenie działań upowszechniających rezultaty projektu pn. "Młodzież Fundamentem Europy" 19-06-2018
10:00
0 0
3. Organizacja spotkań biznesowych w ramach partnerstwa "Zielone Pastnerstwo" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 19-06-2018
9:00
0 0
4. Organizacja eventu o tematyce proeologicznej dla dzieci i młodzieży w ramach partnerstwa "Zielone Pastnerstwo" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 19-06-2018
9:30
0 0
5. Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla partnerstwa "Zielone Pastnerstwo" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 11-06-2018
10:30
0 0
6. Przeprowadzenie kompleksowej obsługi imprezy plenerowej w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 28-05-2018
10:00
0 0
7. Przekazanie wiedzy na temat organizacji i poprowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności z zakeresu eko-rękodzieła w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 28-05-2018
12:30
0 0
8. Wykonanie usługi cateringowej oraz wynajęcie sali podczas spotkań w ramach przedsięwzięcia pn. "Śląska Akademia Filantropii" w ramach projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 25-05-2018
12:00
0 0
9. Przygotowanie materiałów promocyjnych dla uczestników spotkań w ramach przedsięwzięcia pn. "Śląska Akademia Filantropii" w ramach projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 24-05-2018
10:00
0 0
10. Zapewnienie prelegentów podczas spotkań w ramach przedsięwzięcia pn. "Śląska Akademia Filantropii" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 24-05-2018
12:00
0 0