Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku 25-03-2021
10:00
0 1
2. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z udostępnieniem zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów oraz worków na odpady segregowane w latach 2021-2023 25-01-2021
10:00
0 1
3. Zakup i dostawa metalowej szafy biurowej w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 20-11-2020
12:00
0 0
4. Zakup i wykonanie kalendarzy w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 19-11-2020
12:00
0 0
5. Realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 25-08-2020
9:00
0 0
6. Realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 03-08-2020
10:00
0 0
7. Realizacja otwartej imprezy w ramach projektu "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 03-08-2020
12:00
0 0
8. Konserwacja instalacji antywłamaniowej Gliwickiego Centrum Oganizacji Pozarządowej 25-03-2020
11:00
0 1
9. Monitoring instalacji antywłamaniowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz ochrona jego mienia. 20-03-2020
11:00
0 0
10. Organizacja wycieczek, spacerów oraz zajęć gimnastyczno-ruchowych dla seniorów na terenie dzielnicy Politechniki w Gliwicach 02-03-2020
9:30
0 0