Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych wraz z udostępnieniem zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów oraz worków na odpady segregowane w latach 2023-2025 23-02-2023
9:30
0 0
2. Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS (2) 24-10-2022
9:00
0 0
3. Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu 20-09-2022
11:00
0 1
4. Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS 20-09-2022
9:00
13 2
5. Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku 25-03-2021
10:00
0 1
6. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z udostępnieniem zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów oraz worków na odpady segregowane w latach 2021-2023 25-01-2021
10:00
0 1
7. Zakup i dostawa metalowej szafy biurowej w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 20-11-2020
12:00
0 0
8. Zakup i wykonanie kalendarzy w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 19-11-2020
12:00
0 0
9. Realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 25-08-2020
9:00
0 0
10. Realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 03-08-2020
10:00
0 0