Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Organizacja wyjazdów dla seniorów: wyjazdy integracyjne dla osób w wieku 60+ oraz udział w spektaklach teatralnych dla osób w wieku 65+ (2) 14-03-2018
10:00
0 0
2. Przeprowadzenie kursu obsługi komputera wraz z posługiwaniem się sieci internetowej dla osób w wieku 65+. 08-03-2018
10:00
0 0
3. Organizacja wyjazdów dla seniorów: wyjazdy integracyjne dla osób w wieku 60+ oraz udział w spektaklach teatralnych dla osób w wieku 65+. 08-03-2018
12:45
0 0
4. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla osób w wieku 65+. 07-03-2018
10:00
0 1
5. Organizacja cyklu 12 warsztatów mających na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wskazanie wzorców zachowań godnych naśladowania 07-03-2018
12:00
0 1
6. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - "Ochrona danych osobowych w NGO teraz i po wprowadzeniu RODO" (2) 23-02-2018
12:00
0 0
7. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - "Ochrona danych osobowych w NGO teraz i po wprowadzeniu RODO" 19-02-2018
14:00
0 0
8. Pełnienie zadań doradcy ds. promocji i marketingu w projekcie pt. "Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" 13-02-2018
12:00
0 0
9. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej": "Podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i księgowości w podmiotach ekonomii społecznej" oraz "Sprawozdawczość - zakończenie roku w podmiotach ekonomii społecznej" (2) 24-01-2018
11:00
0 1
10. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej": "Podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i księgowości w podmiotach ekonomii społecznej" oraz "Sprawozdawczość - zakończenie roku w podmiotach ekonomii społecznej" 19-01-2018
12:00
0 0