Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zaprojektowanie logotypu orazy wykonanie ulotek i plakatów w ramach projektu pn. "Twoja społeczność twoją szansą" (2) 28-09-2018
10:30
0 0
2. Zaprojektowanie logotypu orazy wykonanie ulotek i plakatów w ramach projektu pn. "Twoja społeczność twoją szansą" 21-09-2018
9:30
0 0
3. Realizacja eventu w ramach projektu pn. "Twoja społeczność twoją szansą" 21-09-2018
12:00
0 0
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy dziedzińca w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach 06-08-2018
13:00
0 0
5. Organizacja spotkania dla przedstawicieli obszaru kultury w Gliwicach w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 26-07-2018
11:45
0 0
6. Wydruk materiałów promujących partnerstwo na rzecz wspierania działalności podmiotów ekonomii społecznej w gliwickim obszarze kultury w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 23-07-2018
12:00
0 0
7. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - "Zlecanie zadań osobom fizycznym przez podmioty ekonomii społecznej w ramach działalności nierejestrowej" 17-07-2018
12:00
0 0
8. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - "Podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i księgowości w podmiotach ekonomii społecznej" 10-07-2018
10:00
0 0
9. Organizacja spotkań biznesowych w ramach partnerstwa "Zielone Pastnerstwo" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (3) 04-07-2018
13:00
0 0
10. Organizacja eventu o tematyce proeologicznej dla dzieci i młodzieży w ramach partnerstwa "Zielone Pastnerstwo" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 28-06-2018
9:00
0 0