Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie usługi noclegowej dla partnerstwa "Razem dla Lędzińskiego Sportu" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 30-10-2017
13:00
0 0
2. Wykonanie gadżetów dla partnerstwa "Razem dla Lędzińskiego Sportu" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 30-10-2017
10:30
0 0
3. Przygotowanie i dostarczenie do Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych grafik, strony internetowej oraz wydruków służących jako materiały merytoryczne i techniczne w związku z realizacją projektu pn. "Młodzież Fundamentem Europy" 20-10-2017
14:00
0 0
4. Przygotowanie badania ilościowego pn. "Edukacja i aktywność społeczna w ocenie młodzieży w wieku 16-19 lat" oraz opracowanie zebranego materiału w ramach projektu pn. "Młodzież Fundamentem Europy" 20-10-2017
15:00
0 0
5. Wykonanie usługi dostarczenia materiałów biurowych na rzecz promocji podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Miasta Pyskowice w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 09-10-2017
12:00
0 0
6. Wykonanie usługi wydruku broszury na rzecz promocji podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Miasta Pyskowice w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 09-10-2017
11:00
0 0
7. Wykonanie gadżetów promujących podmioty ekonomii społecznej działających na terenie Miasta Pyskowice w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 06-10-2017
14:30
0 0
8. Wykonanie materiałów reklamowych na rzecz promocji podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Miasta Pyskowice w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 06-10-2017
15:00
0 0
9. Wykonanie usługi cateringowej na spotkanie partnerstwa na rzecz wspierania oraz promocji podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Miasta Pyskowice w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 05-10-2017
12:00
0 0
10. Wykonanie usługi dostarczenia materiałów biurowych na rzecz promocji podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Miasta Pyskowice w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 04-10-2017
12:00
0 0