Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2018-2019 13-12-2017
12:00
0 0
2. Wykonanie zadań służb BHP na rzecz Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 12-12-2017
11:00
0 0
3. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - "Podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i księgowości w podmiotach ekonomii społecznej" 12-12-2017
9:00
0 0
4. Przeprowadzenie animacji dla dzieci w formie przedstawienia estradowego o tematyce żeglarskiej w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 16-11-2017
9:00
0 0
5. Przeprowadzenie animacji dla dzieci w postaci zabaw muzycznych o tematyce żeglarskiej w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 16-11-2017
10:30
0 0
6. Dostarczenie napojów dla uczestników spotkania partnerstwa na rzecz promowania usług podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 15-11-2017
10:30
0 0
7. Wykonanie usługi dostarczenia materiałów do przeprowadzenia animacji w posaci doświadczeń cemicznych dla dzieci w ramach działań partnerstwa na rzecz promocji podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 14-11-2017
10:00
0 0
8. Przeprowadzenie zajęć sportowo-animacyjnych dla partnerstwa "Razem dla Lędzińskiego Sportu" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 31-10-2017
11:00
0 0
9. Wykonanie materiałów promocyjnych dla partnerstwa "Razem dla Lędzińskiego Sportu" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 30-10-2017
11:00
0 0
10. Wykonanie usługi szkoleniowej dla partnerstwa "Razem dla Lędzińskiego Sportu" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 30-10-2017
12:00
0 0