Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe zabudowy dźwigu osobowego w filii GCOP Przy ul. Barlickiego 3 18-03-2014
10:00
0 0
2. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 04-12-2013
12:00
0 0
3. Dostawa sprzętu do naglośnienia oraz multimedialnego na potrzeby GCOP 29-11-2013
9:00
0 0
4. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 29-11-2013
9:00
0 0
5. Przeprowadzenie konsultacji oraz pomoc w przygotowaniu strategii komunikacji dla marki GCOP 22-11-2013
10:00
0 0
6. przeprowadzone szkoleń dla osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej (pracownicy, członkowie, wolontariusze) lub osób zainteresowanych działalnością w ramach ekonomii społecznej w projekcie pt. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 "Wsparcie ekonomii społecznej". 08-11-2013
15:00
0 0
7. przeprowadzone szkoleń dla osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej (pracownicy, członkowie, wolontariusze) lub osób zainteresowanych działalnością w ramach ekonomii społecznej w projekcie pt. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 "Wsparcie ekonomii społecznej". 05-11-2013
15:00
0 0