Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. "SreetArt" - spotkania z mieszkańcami na temat sztuki ulicznej 31-01-2019
14:00
0 0
2. Wykonywanie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 18-01-2019
9:00
0 0
3. Adaptacja pomieszczeń w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach 07-01-2019
10:00
0 0
4. Dostarczenie materiałów animacyjnych dla uczestników warsztatów aktywizujących w związku z realizacją projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą Etap I" (2) 29-11-2018
11:30
0 0
5. Dostarczenie materiałów animacyjnych dla uczestników warsztatów aktywizujących w związku z realizacją projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą" 26-11-2018
10:30
0 0
6. Zakup laptopów na potrzeby projektów pn. "Twoja społeczność twoją szansą" oraz "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0" (3) 09-11-2018
10:00
0 0
7. Zakup laptopów na potrzeby projektów pn. "Twoja społeczność twoją szansą" oraz "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0" (2) 05-11-2018
10:00
0 0
8. Organizacja cateringu szkoleniowo-bankietowego w ramach projetu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą" (2) 25-10-2018
13:00
0 0
9. Zakup laptopów na potrzeby projektów pn. "Twoja społeczność twoją szansą" oraz "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0" 23-10-2018
8:45
0 0
10. Organizacja cateringu szkoleniowo-bankietowego w ramach projetu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą" 18-10-2018
12:00
0 0