Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie materiałów wystawienniczych w ramach pakietów rozwojowych dla partnerstw w ramach działań projektu "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 12-08-2016
9:00
0 0
2. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli wjazdu na teren placu filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach. 11-07-2016
10:00
0 0
3. Obsługa cateringowa szkoleń realizowanych przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych dla uczestników projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 20-06-2016
10:00
0 0
4. Zakup laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby szkoleń w projekcie pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 07-04-2016
9:00
0 0
5. Pełnienie zadań doradcy ds. księgowości w projekcie pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 16-02-2016
10:00
0 0
6. Przeprowadzenie szkoleń pn: "Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze integracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)"oraz pn. "Zwrotne mechanizmy finansowania w działalności PES" 19-11-2015
9:00
0 1
7. Uporządkowanie placu przy ul. Franciszkańskiej - administrowanego przez GCOP o pow. ok.1000 m2 16-07-2015
12:00
0 0
8. Pełnienie zadań doradcy ds. prawa dla ISP w ramach działania Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych 20-05-2015
10:00
0 0
9. Pełnienie zadań doradcy ds. księgowości dla ISP w  Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych 15-05-2015
10:00
0 0
10. Wywóz stałych odpadów z  pięciu filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w okresie 24 miesięcy. 27-02-2015
10:00
0 0