Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Dostawa produktów spożywczych takich jak kawa, herbata, woda, susz konferencyjny na potrzeby Klubu Osiedlowego w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 17-04-2019
9:15
0 0
2. Wywóz stałych odpadów komunalnych i segregowanych z posesji filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z udostępnieniem zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów oraz worków na odpady segregowane w latach 2019-2021 26-03-2019
9:30
0 0
3. Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3. 05-03-2019
10:00
0 0
4. Organizacja cyklu warsztatów mających na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 13-02-2019
10:00
0 0
5. Organizacja cyklu warsztatów z muzykoterapii dla seniorów w Klubie Osiedlowym Chatka na osiedlu Wojska Polskiego w Gliwicach (2) 06-02-2019
10:00
0 0
6. Organizacja cyklu warsztatów mających na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 31-01-2019
10:00
0 1
7. Organizacja imprez dla seniorów w wieku 65+ na terenie osiedla Łabędy w Gliwicach 31-01-2019
11:00
0 0
8. Organizacja cyklu warsztatów z muzykoterapii dla seniorów w Klubie Osiedlowym Chatka na osiedlu Wojska Polskiego w Gliwicach 31-01-2019
12:00
0 0
9. Organizacja cyklu wycieczek rowerowych na terenie Miasta Gliwice dla mieszkańców osiedla Wójtowa Wieś 31-01-2019
13:00
0 0
10. "SreetArt" - spotkania z mieszkańcami na temat sztuki ulicznej 31-01-2019
14:00
0 0