Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - "Specyfikacja zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych 07-04-2017
10:00
0 2
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu muru granicznego zlokalizowanego na granicy nieruchomości przy ul. Barlickego nr 1 i nr 3 w Gliwicach oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas inwestycji (3) 06-04-2017
10:00
0 0
3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji korytarzy, klatek schodowych oraz termomodernizacji dachu w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach a także pełnienie nadzoru autorkiego w czasie trwania inwestycji 04-04-2017
10:00
0 2
4. Monitoring instalacji antywłamaniowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz ochrona jego mienia. 31-03-2017
10:00
0 0
5. Konserwacja instalacji antywłamaniowej Gliwickiego Centrum Oganizacji Pozarządowej 29-03-2017
10:00
0 1
6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu muru granicznego zlokalizowanego na granicy nieruchomości przy ul. Barlickego nr 1 i nr 3 w Gliwicach oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas inwestycji (2) 22-03-2017
10:00
0 0
7. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - szkolenie "Zakończenie roku w podmiotach ekonomii społecznej" 22-03-2017
10:00
0 0
8. Konserwacja instalacji antywłamaniowej Gliwickiego Centrum Oganizacji Pozarządowej oraz jej monitoring i ochrona mienia 20-03-2017
10:00
0 0
9. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu podłogi w dużej sali w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21 oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas inwestycji 13-03-2017
10:00
0 1
10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu muru granicznego zlokalizowanego na granicy nieruchomości przy ul. Barlickego nr 1 i nr 3 w Gliwicach oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas inwestycji 09-03-2017
10:00
0 2