Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - "Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu" (2) 28-06-2017
10:00
0 0
2. Remont pomieszczeń piwnicznych w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach - pomieszczenia 2b, 2b2 22-06-2017
10:00
0 0
3. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - "Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu" 19-06-2017
10:00
0 0
4. Remont podłogi dużej sali w filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach 13-06-2017
10:00
0 2
5. Organizacja i przeprowadzenie zajęć podnoszących wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii i zdrowego żywienia organizowanych w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 06-06-2017
12:00
0 0
6. Wydruk materiałów promujących wydarzenie partnerstwa realizowanego w ramach pakietów rozwojowych dla partnerstwa w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 26-05-2017
11:30
0 0
7. Przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - "Wspieranie dzieci bez wywierania na nich presji 25-05-2017
8:30
0 0
8. Promocja wydarzenia pn. "WOW - wakacyjne oferty wwypoczynku 2017" w ramach projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 24-05-2017
15:00
0 0
9. Obsługa cateringowa uroczystości inauguracyjnej działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyskowicach w ramach projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 20-04-2017
13:00
0 1
10. Wykonanie wydruku materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Redionalny Ośrodek Wpierania Ekonomii Społczenej 19-04-2017
9:30
0 0