Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu muru granicznego zlokalizowanego na granicy nieruchomości przy ul. Barlickego nr 1 i nr 3 w Gliwicach oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas inwestycji 09-03-2017
10:00
0 2
2. Wywóz stałych odpadów z pięciu filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w okresie 24 miesięcy (2) 03-03-2017
13:00
0 0
3. Wywóz stałych odpadów z pięciu filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w okresie 24 miesięcy 22-02-2017
11:00
0 0
4. Transport uczestników wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 03-02-2017
15:00
0 0
5. Przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - "Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w podmiotach ekonomii społecznej" 31-01-2017
10:00
0 0
6. Organizacja wizyty studyjnej w celu przestrzegania praktycznych zasad i metod działalności podmiotów ekonomii społecznej na terene powiatu konińskiego 23-01-2017
10:00
0 0
7. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 13-01-2017
10:00
0 2
8. Zakup komputerów na potrzeby GCOP 05-12-2016
10:00
0 0
9. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (2) 14-11-2016
10:00
0 0
10. Wykonanie wydruku wielkoformatowego fotografii w ramach pakietów rozwojowych dla partnerstw w ramach działań projektu "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" 20-09-2016
9:00
0 0