Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zakup i dostarczenie wyposażenia Klubu Osiedlowego w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 16-07-2019
9:00
0 0
2. Zakup i dostawa gier planszowych na potrzeby Klubu Osiedlowegow ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" 09-07-2019
11:00
0 0
3. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach Punktu Porad Obywatelskich dla mieszkańców osiedla Baildona w Gliwicach w związku z realizacją projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą Etap I" 28-06-2019
10:00
0 0
4. Dostarczenie 120 kompletów materiałów dla uczestników warsztatów aktywizujących w związku z realizacją projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą Etap I" (2) 22-05-2019
9:30
0 0
5. Dostarczenie systemu wystawienniczego w ramach projektu pn. "Twoja społeczność twoją szansą. Etap I" (2) 22-05-2019
10:15
0 1
6. Dostarczenie 120 kompletów materiałów dla uczestników warsztatów aktywizujących w związku z realizacją projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą Etap I" 14-05-2019
9:00
0 0
7. Dostarczenie systemu wystawienniczego w ramach projektu pn. "Twoja społeczność twoją szansą. Etap I" 14-05-2019
11:00
0 0
8. Dostawa materiałów na potrzeby eventu mającego charakter wykonywania drobnych prac rewitalizacyjnych w ramach projektu "Twoja Społeczność, Twoją Szansą. Etap I". (2) 26-04-2019
9:45
0 0
9. Wykonywanie czynności inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3". 25-04-2019
10:00
0 0
10. Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczeń biurowych GCOP i portierni wraz z aranżacją. Etap II: Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. Barlickiego 3. (2) 23-04-2019
10:00
0 1