Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.144.2018
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Organizacja cateringu szkoleniowo-bankietowego w ramach projetu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą"
 


Zawiadomienie o zamknięciu przetargu
     W imieniu zamawiającego informuję, że niniejszy przetarg został zamknięty bez dokonania wyboru oferty.
Uzasadnienie: Oferty, które wpłynęły przekraczają kwotę, którą Zamawiający miał zamiar przekazać na wykonanie tego zadania.


 
Inspektor
 
18-10-2018 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
18-10-2018 r.  Anna Szczyrba-Niemiec
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej