oznaczenie sprawy GCOP-ZP.2711.144.2018
 
Zamawiający:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 5 400,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Organizacja cateringu szkoleniowo-bankietowego w ramach projetu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą"


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
ALLES MICHAŁ URBANOWICZ
LEŚNA 5  66-100 BABIMOST
34 992,00 
zgodnie z ogłoszeniem
-
zgodnie z wzorem umowy
 2
ATRAM MARTA SZOLC
ZABRSKA 18/II   44-100 GLIWICE
6 998,40 
zgodnie z ogłoszeniem
-
zgodnie z wzorem umowy

Bernadeta Mandok
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)