Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.96.2018
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Organizacja spotkań biznesowych w ramach partnerstwa "Zielone Pastnerstwo" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (3)
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 1 złożona przez firmę:
VIP MEDIA VIOLETTA GIEL-SZMATLOCH
WOJSKA POLSKIEGO 74, 43-195 MIKOŁÓW z ceną 2 187,74 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Inspektor
 
04-07-2018 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
04-07-2018 r.  Andrzej Gillner
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej