oznaczenie sprawy GCOP-ZP.2711.96.2018
 
Zamawiający:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 2 200,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Organizacja spotkań biznesowych w ramach partnerstwa "Zielone Pastnerstwo" w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" (3)


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
VIP MEDIA VIOLETTA GIEL-SZMATLOCH
WOJSKA POLSKIEGO 74  43-195 MIKOŁÓW
2 187,74 
zgodnie z ogłoszeniem
-
zgodnie z wzorem umowy
 2
ELŻBIETA CHMIELOWSKA VIVRE EVENT MARKETING
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 9/2   31-110 KRAKÓW
11 216,67 
zgodnie z ogłoszeniem
-
zgodnie z wzorem umowy

Bernadeta Mandok
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)