oznaczenie sprawy GCOP-ZP.2711.86.2018
 
Zamawiający:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 2 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Przeprowadzenie kompleksowej obsługi imprezy plenerowej w ramach działań projektu pn. "Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej"


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
TORUS MARIUSZ DZIEŻA
HENRYKA SIENKIEWICZA 40A/9  44-190 KNURÓW
2 000,00 
zgodnie z wzorem umowy
-
zgodnie z wzorem umowy

Bernadeta Mandok
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)