Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  
 
 
GCOP-ZP.2711.87.2016 Gliwice,  08-07-2016 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kontroli wjazdu na teren placu filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.

Zawiadomienie o odwołaniu ogłoszenia     Informuję, że niniejszy przetarg został odwołany.
  Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Jednostki

Anna Szczyrba-Niemiec
Kopia aa.
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
gcop.gliwice.pl

tel. +48 32 232 04 77
fax +48 32 232 04 77
przetargi@gcop.gliwice.pl