Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.2.2022 Gliwice,  22-08-2022 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS - Inżynier Kontraktu
 
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Zgodnie z art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp termin składania ofert został przedłużony do dnia 20-09-2022 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20-09-2022 r. o godz. 11:30. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20-10-2022 r.
 
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu