oznaczenie sprawy GODS-ZP.2712.1.2022
 
Zamawiający:
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DOMBUD S. A.
DRZYMAŁY 15  40-059 KATOWICE
32 371 281,00
 2
MILIMEX S.A.
OLIMPIJSKA 7   41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
25 159 295,73
 3
JS INVEST JACEK SIELAŃCZYK
CHORZOWSKA 44B   44-100 GLIWICE
 21 607 972,17
 
Bernadeta Mandok ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)