oznaczenie sprawy: GODS-ZP.2712.1.2022

 
Zamawiający:
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych  
 

 

Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 14 000 000,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Bernadeta Mandok ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)