Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  14-09-2022 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

W rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wyznaczył dodatkowy termin wizji lokalnej na 16.09.2022 r. w godzinach 10:30-12:00.

 
 
  Z poważaniem Anita Koczorek Zastępca Dyrektora Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice tel. +48 32 2320477 gods@gods.gliwice.eu