Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  14-09-2022 r.
nr kor. GODS.5007.2022
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1: Dzień dobry, W celu przygotowania rzetelnej i kompleksowej oferty zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie dodatkowej wizji lokalnej
Odpowiedź: Wyznaczono dodatkowy termin wizji lokalnej na 16.09.2022 r. w godzinach 10:30-12:00.

 
  Z poważaniem Anita Koczorek Zastępca Dyrektora Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu