Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  08-09-2022 r.
nr kor. GODS.4924.2022
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie A:
W rysunku detalu świetlika dachowego budynku głównego A43 określono jego odporność ogniową REI20. Świetlik posiada 6 klap dymowych. Niemożliwe jest wykonanie świetlika z klapami dymowymi o odporności REI20. Świetlik można wykonać w 2 wersjach:
1. świetlik w klasie REI30, ale bez klap oddymiających
2. świetlik bez klasy ppoż, ale wyposażony w klapy oddymiające.

 

Odpowiedź Projektanta:

 

Należy wykonać świetlik z klapami oddymiającymi, ze szkła bezpiecznego, elementy nośne świetlika zabezpieczyć do R30 (konstrukcja nośna, nie elementy świetlika).
 
Pytanie B:
W budynku pomocniczym Inwestor planuje pozostawić istniejącą więźbę dachową i zabezpieczyć ją do odporności ogniowej R60. W jaki sposób ma zostać wykonane zabezpieczenie ogniowe istniejcej więźby dachowej.
Odpowiedź Projektanta:
Należy zabezpieczyć więźbę zgodnie z opisem zabezpieczeń pożarowych oraz z załączoną ekspertyzą oraz postanowieniem ŚKWPSP w Katowicach - do poziomu NRO.
Pytanie C:
Czy okna O7.4, O7.7, O22.2, O23.2 z bud. głównego, które w opisie w zestawieniu mają podaną klasę PPOŻ oraz zapis "kurtyna ppoż" mają być wykonane z klasą odporności ogniowej czy bez, a klasę PPOŻ stanowić będą kurtyny?
Odpowiedź Projektanta:
Okna przewiduje się jako bezklasowe, zabezpieczenie stanowi kurtyna pożarowa.

 
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu