Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  08-09-2022 r.
nr kor. GODS.4734.2022
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1:
Proszę dodatkowo o informację czy w oknach PCV mają być zastosowane jakieś dodatki? np. frez + nawiewnik, specjalna szyba np. bezpieczna czy matowa, dodatkowe zaczepy, okucie w typie rc2.

 

Odpowiedź Projektanta:

 

Nie przewiduje się specjalnych dodatków do szklenia. Szyby z folią matową w WC i łazienkach.
 
Pytanie nr 2:
Szpros naklejany czy naklejany + duplex?
Odpowiedź Projektanta:
Szprosy naklejane.
 
Pytanie nr 3:
Proszę o podania koloru stolarki z pliku nr B.17.
Odpowiedź Projektanta:
Kolor stolarki zostanie dobrany do koloru elementów drewnianych.
 
Pytanie nr 4:
Prosimy o zamianę przedmiaru pozycji 224 dot. "Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt elewacyjnych warstwowych gr, 10 cm wraz z obróbkami i połączeniem z zadaszeniem budynku wg dokumentacji projektowej obudowa urządzeń na szybie windowym - montaż + dostawa" zgodnie z dokumentacją należy wykonać 142 m2.
Odpowiedź Projektanta:
Proszę o uściślenie pytania.
 
Pytanie nr 5:
Prosimy o wyjaśnienie pozycji 226 przedmiaru budowlanego "Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt warstwowych gr 12 cm" - poziome na sucho. Gdzie należy zastosować płytę warstwową gr. 12 cm?
Odpowiedź Projektanta:
Płyty dźwiękochłonne należy zamontować w pomieszczeniach 1.07 Saka koncertowa i 1.09 Sala wystawowa/widowiskowa.

 
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu