Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  08-09-2022 r.
nr kor. GODS.4698.2022
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1: Prosimy o informacje czy w ofercie należy ująć tynkowanie stropów nad parterem oraz nad piętrem czy zabezpieczenie powierzchni betonowej impregnatem ? Odpowiedź: Biuro projektowe odpowiada: Należy pozostawić powierzchnię betonu bez tynkowania w naturalnym kolorze oraz zabezpieczyć impregnatem.
 
Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie iż załączony przedmiar jest elementem pomocniczy i dokumentacja projektowa jest elementem nadrzędnym? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 SWZ jest elementem nadrzędnym. Zgodnie z zapisem w Rozdziale 19 Opis sposobu obliczania ceny w pkt 5) "Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy".
 
Pytanie nr 3: Prosimy o zmianę przedmiaru w pozycji 86 wyposażenie heksagony ścienne zgodnie z zestawieniem detali elementów jest 366 a nie 307 Odpowiedź: Biuro projektowe odpowiada:Proszę różnicę uwzględnić w ofercie.
 
Pytanie nr 4: Prosimy o informacje czy we wszystkich oknach należy zamontować żaluzje okienne? Odpowiedź: Biuro projektowe odpowiada: We wszystkich oknach (dot. okien pionowych) należy zastosować żaluzje okienne. Żaluzje drewniane. Żaluzje i kaseta malowane na biało. Szerokość żaluzji 50 mm. Możliwość zatrzymywania żaluzji w dowolnej pozycji. Możliwość obracania lamelami w obydwie strony. Płynna regulacja przepływu światła. Żaluzje na drabinkach taśmowych. Żaluzje stosować we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami sanitariatów oraz okien o małym wymiarze.
 
Pytanie nr 5: Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie poprzez nadanie w kilku pozycjach hasła (wyskoki standard) dalsze parametry nie są zmienione co wskazuje na zastosowanie tego samego produktu. Jako przykład podaje pozycje nr 37 i nr 38 szafka biurowa ze zestawienia wyposażenia. Odpowiedź: Biuro projektowe odpowiada:W projekcie przyjęto standard ogólny wyposażenia biurowego i dla wskazanych pomieszczeń wyposażenie o podwyższonym standardzie i wyższym koszcie zakupu.
 
Pytanie nr 6: Prosimy o informacje co należy uwzględnić w formularzu cenowym w dziale Zagospodarowanie terenu ? Odpowiedź: W tej pozycji należy uwzględnić prace wykazane w Projekcie budowlanym części A Projekt zagospodarowania terenu, który znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ (Z8_dokumentacja_projektowa_PROJEKT_BUDOWLANY)
Biuro projektowe odpowiada: Zagospodarowanie terenu jest częścią zadania. Projektant zwraca uwagę na to, że zakres prac onejmuje działkę inwestora, skwer BOTTROP oraz chodnik wzdłuż budynku.
 
Pytanie nr 7: Zaznaczamy iż okno O9 z rys B17 jeżeli ma spełniać klasę odporności ogniowej EI 30 nie ma możliwości spełnienia współczynnika U 0,9 W/m2K Odpowiedź: Biuro projektowe odpowiada:W przypadku niemożności uzyskania parametru wymaganego ze względu na rozmiar okna i jego odporność pożarową, zastosować okno o zbliżonym parametrze U.

 
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu