Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  22-08-2022 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1: Prosimy, ze względu na okres wakacyjny i liczne urlopy, o wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej./Z uwagi na chęć udziału w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej, gdyż zgodnie z zapisami SWZ jej brak podlega odrzuceniu oferty. Dodatkowy termin będzie miał wpływ na konkurencyjność przetargu i wpłynie na zwiększenie liczby Wykonawców do niego przystępujących Odpowiedź: Zamawiający wyznaczył kolejny termin wizji lokalnej na 05.09.2022 r. w godzinach od 10:00 do 13:00.

 
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu