Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych       GODS-ZP.2712.1.2022 Gliwice,  22-08-2022 r.
nr kor. GODS.4524.2022
 
Dotyczy: Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GODS
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1: Uprzejmie prosimy o uzupełnienie rysunku A.39 – Zestawienie stolarki okiennej – okna dachowe. Zamieszczony w dokumentacji rysunek jest pusty. Odpowiedź: Rysunek A.39 uzupełniono wraz z poprzednią odpowiedzią z dnia 18.08.2022 r.
 
Pytanie nr 2: Budynek pomocniczy sąsiaduje w granicy opracowania z zakładem karnym. Czy posiadają Państwo uzgodnienia w temacie wejścia na teren zakładu karnego i prowadzenia prac. Odpowiedź: Na etapie projektowania inwestycji Zamawiający nie widział konieczności uzgadniania zajęcia terenu aresztu śledczego. Jeśli wybrany Wykonawca uzna za zasadne, może samodzielnie z pełnomocnictwem Inwestora wystąpić o pozwolenie na wejście na sąsiednią działkę.

 
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
 
Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - gods@gods.gliwice.eu