oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2712.1.2021

 
Zamawiający:
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowej  
 

 

Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę GCOP - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 325 000,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Bernadeta Mandok ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)