Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych       GCOP-ZP.2711.2.2021 Gliwice,  01-02-2021 r.
  nr kor. GCOP.519.2021
 
Dotyczy: 
Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z udostępnieniem zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów oraz worków na odpady segregowane w latach 2021-2023
  
Zawiadomienie o zamknięciu przetargu
     W imieniu zamawiającego informuję, że niniejszy przetarg został zamknięty.
Uzasadnienie: Oferta, która wpłynęła przekracza kwotę, którą Zamawiający miał zamiar przekazać na wykonanie tego zadania.
   
  Z poważaniem Marta Kryś Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice tel. +48 32 2320477 fax +48 32 - mandok_b@gcop.gliwice.eu