Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.2.2021
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
zamieszczonego w dniu 14-01-2021 r. dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu   opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą
Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z udostępnieniem zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów oraz worków na odpady segregowane w latach 2021-2023
Nazwa i adres zamawiającego: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice.
W ogłoszeniu jest:

W załączniku nr 2: Formularz cenowy:

 

Lp.Rodzaj wywozu odpadówJednostkamiarySzacunkowailość zamówieniaw okresietrwania umowyCena jednostkowa nettoStawka VATWartość netto(DxE)Wartość podatku VAT(GxF)Wartość brutto(G+H) ABCDEFGH
W ogłoszeniu powinno być:

W załączniku nr 2: Formularz cenowy:

 

Lp.Rodzaj wywozu odpadówJednostkamiarySzacunkowailość zamówieniaw okresietrwania umowyCena jednostkowa nettoStawka VATWartość netto(CxD)Wartość podatku VAT(FxE)Wartość brutto(F+G) ABCDEFGH
 
Inspektor
 
21-01-2021 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________ data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
 
21-01-2021 r.  
__________________________________ data i podpis osoby upoważnionej