Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.86.2020
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" - Część I
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 3 złożona przez firmę:
SZKOŁA KOMPUTEROWA IMPULS SP. Z O.O.
GRZEGORZA PIRAMOWICZA 2/1, 44-100 GLIWICE z ceną 3 000,00 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Inspektor
 
25-08-2020 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
25-08-2020 r.  Marta Kryś
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej