oznaczenie sprawy GCOP-ZP.2711.86.2020
 
Zamawiający:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 7 500,00 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" - Część II


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH LEVEL
HELSKA 13/6  44-121 GLIWICE
4 000,00 
-
-
-

Bernadeta Mandok
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)