oznaczenie sprawy GCOP-ZP.2711.65.2020
 
Zamawiający:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 13 333,34 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" - część II


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
AWANS OŚRODEK USŁUG OŚWIATOWYCH DOROTA NOWOJSKA
KUNCEWICZOWEJ 2  42-207 CZĘSTOCHOWA
9 480,00 
-
-
-
 2
GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O. O.
WINCENTEGO POLA 16   44-100 GLIWICE
12 250,00 
-
-
-
 3
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH LEVEL
HELSKA 13/6   44-121 GLIWICE
 8 000,00
-
-
-

Bernadeta Mandok
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)