oznaczenie sprawy GCOP-ZP.2711.65.2020
 
Zamawiający:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 13 333,33 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Realizacja kursów dla mieszkańców dzielnicy Baildona w Gliwicach w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I" - część I 


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O. O.
WINCENTEGO POLA 16  44-100 GLIWICE
4 500,00 
-
-
-

Bernadeta Mandok
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)