Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.40.2020
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Konserwacja instalacji antywłamaniowej Gliwickiego Centrum Oganizacji Pozarządowej
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 4 złożona przez firmę:
GRUPA KOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JÓZEFA LOMPY 11, 41-800 ZABRZE z ceną 4 723,20 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Inspektor
 
30-03-2020 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
30-03-2020 r.  Marta Kryś
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej