Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.40.2020
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

zamieszczonego w dniu 13-03-2020 r.
dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Konserwacja instalacji antywłamaniowej Gliwickiego Centrum Oganizacji Pozarządowej

Nazwa i adres zamawiającego:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice.

W ogłoszeniu jest:

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać mailem na adres mandok_b@gcop.gliwice.eu do dnia 20-03-2020 r. do godziny 11:00


W ogłoszeniu powinno być:

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać mailem na adres mandok_b@gcop.gliwice.eu do dnia 25-03-2020 r. do godziny 11:00


Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

System antywłamaniowy składa się:
1. filia przy ul. Zwycięstwa 1 w Gliwicach:
1) Administracja II piętro
-system JABLOTRON JA 60
-2 szyfratory
-1 centrala alarmowa
-10 czujek wewnętrznych
-sygnalizator dźwiękowy
2) Centrum Wolontariatu i Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości I piętro
-systemy JABLOTRON JA 60 i MICRA
-2 szyfratory
-1 centrala alarmowa
-8 czujek wewnętrznych
-sygnalizator dźwiękowy
2. filia przy Studziennej 6 w Gliwicach - Centrum Organizacji Kulturalnych (piwnica i wysoki parter)
-system SATEL CA-10
-2 szyfratory
-1 centrala alarmowa
-12 czujek wewnętrznych
-sygnalizator dźwiękowy
3. filia przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach - Dom Aktywnej Młodzieży (budynek 5-kondygnacyjny):
-system Statel/Integra
-1 szyfratory
-1 centrala alarmowa
-14 czujek wewnętrznych
-sygnalizator dźwiękowo-świetlny (dostępny tylko za pomocą zwyżki)
4. filia przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach - Strefa Aktywności Społecznej (parter):
-system Statel/Integra
-1 szyfratory
-1 centrala alarmowa
-8 czujek wewnętrznych
-sygnalizator dźwiękowy
Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub przesłanie zdjęć poszczególnych części instalacji na mailową prośbę Wykonawcy. 
Inspektor
 
17-03-2020 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
17-03-2020 r.  Marta Kryś
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej