Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.193.2019
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Zakup i dostarczenie materiałów, dekoracji i innych elementów do scrapbookingu i craftingu w ramach projektu "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap 1"
 


Zawiadomienie o zamknięciu przetargu
     W imieniu zamawiającego informuję, że niniejszy przetarg został zamknięty bez dokonania wyboru oferty.
Uzasadnienie: Do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.


 
Inspektor
 
04-12-2019 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
04-12-2019 r.  Marta Kryś
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej