oznaczenie sprawy GCOP-ZP.2711.186.2019
 
Zamawiający:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 4 000,00 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup i wykonanie kalendarzy ściennych w ramach projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I"


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
DRUKARNIA 13 MICHAŁ MIGOŃ
3 MAJA 13  41-500 CHORZÓW
3 603,90 
zgodnie z ogłoszeniem
-
-
 2
STUDIO REKLAMY I POLIGRAFII FOREST SP. Z O. O.
SOSNOWA 10   86-061 BRZOZA
4 833,90 
zgodnie z ogłoszeniem
-
-
 3
NAJDRUK TOMASZ BOGATKO
TOROWA 9H   35-205 RZESZÓW
 3 198,00
zgodnie z ogłoszeniem
-
-
 4
ONSTUDIO SP. Z O. O.
KAJKI 3/1   10-546 OLSZTYN
 3 988,07
zgoodnie z ogłoszeniem
-
-

Bernadeta Mandok
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)