Oznaczenie sprawy: GCOP-ZP.2711.54.2019
nr kor.:
 
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Dostawa materiałów na potrzeby eventu mającego charakter wykonywania drobnych prac rewitalizacyjnych w ramach projektu "Twoja Społeczność, Twoją Szansą. Etap I".
 


Zawiadomienie o zamknięciu przetargu
     W imieniu zamawiającego informuję, że niniejszy przetarg został zamknięty bez dokonania wyboru oferty.
Uzasadnienie: Do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.


 
Inspektor
 
23-04-2019 r.  Bernadeta Mandok
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
23-04-2019 r.  Anna Szczyrba-Niemiec
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej